2 niedziela wielkanocna
Homilia do dorosłych

Miłosierdzie - Boży sposób na ludzką słabość

17/03/15 ks. Zbigniew Kosik
Jak niełatwo przełożyć teorię na praktykę, wiedzą o tym nie tylko ludzie nauki. Ileż trudów trzeba pokonać, aby epokowy wynalazek rozpowszechnić z korzyścią dla wszystkich, zdają sobie z tego doskonale sprawę wynalazcy. Tę nieustanną potrzebę zbliżania tych zgoła odległych od siebie światów stara się człowiek zrealizować każdego dnia. Na gruncie wiary zawsze wspiera go w tym Bóg.