2 niedziela wielkanocna

Sugestie słuchacza

18/03/15 Anna Lipczyńska
Moje pytania na Niedzielę Miłosierdzia 2015: – Jak rozumieć powiązanie pomiędzy miłosierdziem Boga a nawróceniem człowieka? Czy łaska nawrócenia zawsze i w każdym przypadku jest konsekwencją inicjatywy Boga, który okazuje miłosierdzie grzesznikowi? Ale przecież Pan Bóg dał nam wolność i na siłę nie wkracza w nasze wybory życiowe. Może więc jednak człowiek najpierw musi sam otworzyć się na Boga, aby mógł doznać miłosierdzia i wejść na drogę nawrócenia?