3 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Dziesięć prostych słów

17/02/15 s. Noela Wojtatowicz CSFN
„Od tych dziesięciu prostych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw…” (św. Jan Paweł II). Najważniejszym tematem czytań 3 niedzieli Wielkiego Postu wydaje się być świątynia – w szerokim tego słowa znaczeniu: świątynia jako dom Boży, przestrzeń Bożego prawa, czczenia Ojca w duchu i prawdzie, a także gorliwe dbanie o jej piękno i czystość, czego wzór dał nam Syn Boży – Jezus Chrystus.