3 niedziela Wielkiego Postu

Sugestie programowe

17/02/15
Powyrzucać to, co możliwe

 
Każdy człowiek ma swoją drogę nawrócenia, a jednocześnie wszyscy – jako że jesteśmy Kościołem – podążamy tą samą drogą wspólnotową ku Temu, który nas odkupił – ku Chrystusowi. W tej drodze życia należy powyrzucać wszystko, co przeszkadza w dążeniu do świętości. Zadbajmy o świątynię naszego serca, wszak mieszka w niej sam Duch Święty.
Doskonałym narzędziem, które pozwala nam zdobywać poszczególne stopnie świętości, jest dekalog.
Ponieważ Sanhedryn i straż świątynna zaniedbali świątynię jerozolimską, sam Pan dał przykład, co należy czynić. Oczyścił dom Boży, „przepędził niesprawiedliwych sprzedających, wyrzucił ich wszystkich na zewnątrz wraz z tym, czym handlowali” (św. Beda) i pouczył: „Nie róbcie z domu Ojca mego targowiska”. Ów symboliczny obraz oczyszczenia świątyni jest przykładem, abyśmy strzegli świątynię swego wnętrza, żeby nie stała się ona targowiskiem światowych spraw sprzecznych z wartościami ewangelicznymi. Stąd potrzeba ciągłego, nieustannego, pogłębionego nawracania się.
 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.