3 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do młodzieży

Znak

17/02/15 ks. Jacek Zjawin
Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli mówi o znakach. W pierwszym czytaniu słyszymy o dziesięciu przykazaniach, czyli o Prawie Starego Testamentu, które w innym miejscu nazwane jest znakiem (por. Pwt 6,6-8). Święty Paweł w liście do Koryntian pisze, że Żydzi żądają znaków, a Jan w Ewangelii to żądanie znaku jeszcze raz podkreśla. Konflikt między Jezusem, a ówczesnymi specjalistami od Pana Boga, polegał na tym, że Żydzi szukali w Prawie zbawienia.