3 niedziela wielkanocna

Sugestie programowe

18/03/15
Podziel się słowem
 
 
Wzdragamy się, gdy zdarza nam się widzieć lub słyszeć biblijne wersety w miejscach, które – mówiąc bardzo delikatnie – „nie są święte”. Zdarza się, że święte słowa występują razem z takimi, które nie tylko są nieświęte, ale i gorszą: z wulgaryzmami, z formułami nawiązującymi do satanizmu. W takim przypadku należy roztropnie szafować słowem Bożym. Sacrum i profanum mogą być obok siebie, ale na płaszczyźnie kultury wysokiej.
Apostoł Piotr głosił katechezę o tym, że Bóg wskrzesił Jezusa, nie tylko w świątyni jerozolimskiej, ale także tam, gdzie gromadziły się tłumy – na ulicach i placach. Jego słowa przekazywano sobie z ówczesną pieczołowitością. Podobnie było ze spotkaniami zmartwychwstałego Chrystusa, który ukazywał się wielu uczniom. Nazywamy je epifaniami. Pan poucza swoich uczniów, dodaje sił, aby nie zwątpili w Niego.
W Niedzielę Biblijną zachęcamy wiernych, aby często dzielili się słowem z tymi, którzy z różnych powodów nie czytają i nie słuchają Biblii.
 
 „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.