3 niedziela wielkanocna

Sugestie słuchacza

17/03/15
Dla mnie dzisiejsze czytania kryją w sobie pułapkę. Gdy chodziłam na religię uczyłam się, że Chrystus zmartwychwstał sam, swoją mocą. Natomiast „zwykły człowiek”, może być „tylko” wskrzeszony z martwych przez Boga. Ksiądz wymagał od nas tego rozróżnienia, podkreślając potęgę zmartwychwstania.