4 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Sąd Światła

19/02/15 ks. Jacek Kacprzak
Słowa Pana Jezusa, które przed chwilą usłyszeliśmy, padają w czasie Jego spotkania z Nikodemem, dostojnikiem żydowskim należącym do faryzeuszów. Nikodem, pomimo swojej wiedzy i pozycji, jaką zajmował we wspólnocie religijnej, jest w tej rozmowie wyraźnie zagubiony. Słyszy bowiem rzeczy, które wykraczają poza możliwości prostego zrozumienia: trzeba się powtórnie narodzić, zacząć żyć od nowa, aby wejść do królestwa Bożego, trzeba narodzić się z Ducha (por. J 3,3-8). Wobec bezradności Nikodema Jezus podkreśla swój autorytet jako tego, kto rzeczywiście wypowiada słowa godne wiary.