4 niedziela Wielkiego Postu

Sugestie słuchacza

19/02/15 Anna Lipczyńska
Czego mają nas uczyć dzisiejsze czytania? Oczywiście nadziei na Boże miłosierdzie. Wszak czytamy (słyszymy), że „Bóg będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia”. Mamy prawo podnieść głowy, bo „jesteśmy Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie…”. To wspaniała nowina, radosne odkrycie: różowy kolor szat liturgicznych, niedziela laetare – radujmy się!