5 niedziela Wielkiego Postu

Sugestie programowe

22/02/15
Porozmawiajmy o Chrystusie

Pan Bóg zawarł z narodem wybranym, czyli z ludźmi takimi jak my, Przymierze. Izrael go jednak nie wypełnił, lecz złamał! Bóg ponawia je więc w swoim Synu, Chrystusie, lecz owo Przymierze ma już nowy wymiar – odmienny od starotestamentalnego, o którym mówił prorok Jeremiasz. Św. Paweł Apostoł wskazuje na Jezusa jako na najwyższego nauczyciela, będącego skutecznym orędownikiem cierpiących i zarazem sprawcą odkupienia.
O Nazarejczyku dyskutowano wiele. W Ewangelii jest mowa o Grekach, którzy pragnęli Go poznać. Musieli zatem rozmawiać o Nim, o Jego roli, działaniach, cudach, niezwykłych spotkaniach, uzdrowieniach. Zapewne wiedzieli, że Izraelici oczekują Mesjasza, więc nie były im obce tematy związane z religią Izraela. Owi Grecy zwracają się do Filipa, który pochodził z Betsaidy Galilejskiej. Filip przekazuje wieści Andrzejowi. Musieli rozmawiać na temat Greków, skoro zwracają się z tą prośbą do samego Nauczyciela. W odpowiedzi słyszą zapowiedź o „godzinie Syna Człowieczego”. Czy doszło do spotkania zainteresowanych osobą Chrystusa Greków? To pozostaje tajemnicą.
 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.