5 niedziela Wielkiego Postu

Sugestie słuchacza

22/02/15 Szymon Bojdo
W pierwszym czytaniu prorok mówi o niezwykłym przymierzu, które ma być wypisane w sercach wierzących. W każdym z nas jest pragnienie, by postępować dobrze, właściwie, jednak niestety w naszej codzienności często błądzimy. Co więc zrobić, by Boże prawo było wypisane w naszym sercu?