5 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dorosłych

Wiara dojrzewa we wspólnocie i przez krzyż

22/02/15 ks. Mariusz Pohl
Początek tej Ewangelii można by uznać za jeden z najdawniejszych opisów mechanizmu znajomości i protekcji. Ale Ewangeliście nie zależało na pokazaniu ciekawego epizodu obyczajowego, lecz na podkreśleniu, że między Żydami a poganami, w tym przypadku Grekami, istniała wielka przepaść. Żydzi izolowali się od świata pogańskiego nie tylko po to, by ustrzec się okazji do grzechu, lecz głównie dlatego że z powodów religijnych darzyli pogan pogardą. Dzisiaj ta sama pogarda powoduje krwawe prześladowania i akty terroru, a przynajmniej nienawistne napisy na murach. Ten przejaw fundamentalizmu jest całkowitym zaprzeczeniem misji narodu wybranego, który został powołany, by wobec pogańskiego świata dawać świadectwo wiary w jedynego Boga, a nie odcinać się od niego pogardliwym poczuciem wyższości.