Niedziela Palmowa

Sugestie programowe

22/02/15
Pod palmami

 
W liturgii koncentrujemy się na Męce i Śmierci Chrystusa. Ewangelia przed procesją z palmami przygotowuje do wydarzeń Wielkiego Tygodnia. Spełnia się zapowiedź proroka Sofoniasza o wjeździe Mesjasza na oślicy. Mieszkańcy Jerozolimy radują się z przybycia Nazarejczyka i ścielą mu drogę swymi płaszczami i palmowymi gałązkami, i wykrzykują: „Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi” (Mk 11,9-10).
Radująca się córa Syjonu jest figurą Kościoła wierzących, niebieskiego Jeruzalem, matką wszystkich ochrzczonych. Radość ta staje się udziałem wspólnoty parafialnej, która stale się oczyszczając, wspina się po kolejnych stopniach do niebieskiej ojczyzny.
Tekst Męki Jezusa Chrystusa i symbolika liturgii są doskonałym materiałem do medytacji w Wielkim Tygodniu.
 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.