Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Homilia do młodzieży

Radość zmartwychwstałego Pana

25/02/15 Danuta Szelejewska
Z pewnością niejeden raz znaleźliśmy się w takiej sytuacji: „Razu pewnego było zadanie, które koniecznie miało być zrealizowane. I nie było powodu, absolutnie żadnego, by nie dokonać tego. Lecz w kwestiach istotnych, jak ta, często wątpliwość rodzi pytanie: kto właściwie ma wykonać to zadanie? Każdy mógł potwierdzić istnienie powszechnego przekonania, iż istnieje coś, co jest do natychmiastowego wykonania. Nikt nie był temu przeciwny, każdy posiadał zdolności, lecz absolutnie nikt nie poczuwał się do odpowiedzialności.