Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Sugestie programowe

23/02/15
Mieć odwagę, aby…

 
Odwagę miała Maria Magdalena. Przed świtem pobiegła do grobu, aby namaścić ciało Pana. Nie znalazłszy go, powiadomiła o tym uczniów. Piotr i Jan również mieli odwagę, gdyż spiesznie udali się w to miejsce; co więcej – weszli do wnętrza pustego grobu; weszli i zrozumieli, że Pan powstał z martwych. Piotr miał odwagę świadczyć o żywym Chrystusie przed zebranymi w domu centuriona w Cezarei. Tak samo odważni i pełni radości byli pozostali Apostołowie głoszący naukę o Zmartwychwstałym. Równie odważnym był Apostoł Narodów nawołujący Kolosan, aby dążyli do tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, i Koryntian, aby stali się przaśni i dzięki temu odmienili swoje życie zgodnie z Ewangelią.
Odważni jesteśmy także my, chrześcijanie w dwudziestym pierwszym wieku, spoglądający z wiarą w pusty grób Pański. Gdy inni wkoło milczą lub zdawkowo powtarzają pogański slogan „smacznego jajka i mokrego dyngusa”, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który powstał z martwych.
 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce”
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.