Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Homilia do dorosłych

Zmartwychwstanie wymaga odważnej decyzji...

24/02/15 ks. Szymon Bajon
Są w życiu czasem takie sytuacje, które wymagają dokonania jasnego wyboru, podjęcia konkretnej decyzji. To takie momenty, w których trzeba się opowiedzieć za którąś z opcji, wybrać jedną z możliwych dróg, sprecyzować swoją opinię – z całą świadomością konsekwencji, jakie to za sobą niesie.