Poniedziałek Wielkanocny

Sugestie słuchacza

25/02/15 Sławomir Zatwardnicki
Podstawowe pytania, jakie nurtują serca wielu wierzących, brzmią: Dlaczego Zmartwychwstały nie ukazał się wszystkim, a tylko niektórym? I czemu ludziom ówczesnym, ale już nie nam? Czy to jest sprawiedliwe? Czy nie jest podejrzana ta wiara, która każe wierzyć świadkom z zamierzchłej przeszłości? Tak, błogosławieni ci, którzy wierzą nie widząc – a jednak niewiastom i uczniom dane było zobaczyć, a trudno widzieć w nich tych mniej błogosławionych.