Wielki Czwartek
Homilia do dorosłych

Stać się sługą

21/02/15 ks. Wojciech Nowicki
W dzień, w którym wspominamy ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa, czytamy w liturgii fragment Ewangelii według św. Jana, w której opisuje on zaskakujące wydarzenie. Podczas spożywania tradycyjnej żydowskiej Paschy, Jezus uczynił wobec uczniów gest, który ich zaszokował – obmył im nogi. Gest był szokujący, ponieważ czynność ta nie należała do nauczyciela, ale do służby. Pan wszechświata po raz kolejny pokazał nam, że prawdziwa miłość ma charakter służebny. Że być prawdziwie człowiekiem, to umieć służyć innym. Idąc jeszcze krok dalej: że człowiek musi stale wychodzić od siebie ku drugiemu, aby się w swoim człowieczeństwie nie zatracić, nie zdegenerować.