Wielki Czwartek

Sugestie programowe

22/02/15
Wspólnota dwóch stołów
Triduum Sacrum to najpiękniejszy czas w roku liturgicznym. W Wielki Czwartek koncentrujemy się wokół dwóch stołów: eucharystycznego i domowego. Podczas Eucharystii gromadzi nas Pan, który karmi apostołów swoim Ciałem i swoją Krwią. Wchodzimy w głębię tajemnicy sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Poucza o niej św. Paweł Apostoł, przypominając słowa Chrystusa wypowiedziane podczas paschalnej wieczerzy.
Zbieramy się także wokół domowego stołu, podczas posiłku, rozmowy, codziennych zajęć. To spotkanie jest przedłużeniem liturgii Eucharystii, kontynuacją miłości, o którą prosi nas Chrystus.
„Pokarm zaś ten nazywany jest przez nas Eucharystią i nikt inny nie może go przyjmować jak tylko ten, kto wierzy, że to, czego nauczamy, jest prawdą, kto przyjął chrzest na odpuszczenie grzechów i odrodzenie oraz żyje tak, jak Chrystus nakazał” (św. Justyn Męczennik).
 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce”
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.