Wielki Czwartek

sugestie słuchacza

22/02/15 Patryk Jakubowski
W Wielki Czwartek Kościół poprzez śpiew przed Ewangelią nawiązuje do nowego przykazania, choć sama Ewangelia czytana w tym dniu nie mówi wprost o tym przykazaniu. Autentyzm tego przykazania odnajdujemy w Jezusie. To On, umywając uczniom nogi, pokazuje co jest treścią nowego przykazania.