Wielki Piątek

Sugestie programowe

23/02/15
Wspólnota jednej myśli
 
 
Jesteśmy w środku Triduum Sacrum. Wokół nas tętni życie, ale wewnątrz nas – panuje cisza, która uspokaja, która daje włączyć się w to wszystko, co przeżył Chrystus. Liturgia Męki Pańskiej pozwala na kontemplację cierpienia Sługi Pańskiego, którą siedem wieków wcześniej zapowiedział prorok Izajasz. Liturgia czytań koncentruje naszą uwagę na Chrystusie, który na krzyżu składa doskonałe wynagrodzenie za grzechy całego świata, choć sam jest wolny od wszelkiej winy.
W homilii zachęcamy wiernych do wyciszenia, uspokojenia serca, aby wewnętrzne zmysły – pamięć, wyobraźnia i intuicja – pomogły w kontemplacji tajemnicy krzyża. Celebrację krzyża niech najlepiej prowadzą wierni świeccy.
 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.