Wielki Piątek

Sugestie słuchacza

23/02/15 Patryk Jakubowski
Chciałbym, aby kaznodzieja przypomniał nam istotę cierpienia i sens naszych codziennych krzyży. Uważam, że warto zaznaczyć, iż nie należy mnożyć krzyży przez głupotę. Nie wszystko w naszym życiu jest krzyżem i nie wszystko powinno być nim nazywane. Jak zachować pokorę i z godnością przyjąć właściwy krzyż?