Wielki Piątek
Homilia do dorosłych

Zgodzić się na krzyż w swoim życiu

23/02/15 ks. Wojciech Nowicki
W Wielki Piątek przeżywamy wraz z całym Kościołem liturgię męki Pańskiej. Odczytywana z podziałem na role, a w niektórych kościołach także śpiewana Męka Pana Jezusa według św. Jana przypomina najtragiczniejsze wydarzenia w dziejach ludzkości, które stały się punktem zwrotnym w historii świata.