Wigilia Paschalna

Sugestie słuchacza

23/02/15 Patryk Jakubowski
Cały sens chrześcijaństwa odnajdujemy w zmartwychwstaniu Chrystusa. Czym byłaby nasz wiara, gdyby Chrystus umarł ale nie powstał z martwych?