Wigilia Paschalna
Homilia do dorosłych

Weselcie się i radujcie!

23/02/15 ks. Wojciech Nowicki
Na początku liturgii Wigilii Paschalnej rozbrzmiewa uroczysty śpiew – Orędzie Paschalne – nazywane po łacinie Exultet, od pierwszego słowa tego hymnu – weselcie się! Exultet jest jednym z najstarszych tekstów liturgicznych, którego początki związane są z liturgią światła i faktem udzielania chrztu świętego. Noc paschalna stała się od początku chrześcijaństwa nocą udzielania chrztu. Świeca, którą Orędzie Paschalne wysławia, zanurzona potem w wodzie, która staje się wodą chrzcielną, łączy nierozerwalnie paschał z liturgią chrztu świętego. Zawsze przy udzielaniu tego sakramentu płonie paschał – symbol Chrystusa żyjącego i zmartwychwstałego, ponieważ chrzest jest włączeniem w tajemnicę tej nocy, w tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Jezusa, w tajemnicę Jego przejścia, w tajemnicę życia.