Wigilia Paschalna
Homilia do dorosłych

Wiele nocy, jedno Światło

23/02/15 ks. Piotr Cebula
Gromadzimy się tej świętej nocy, aby wejść w czas zbawienia. Zanurzamy się w tajemnicy paschalnej, aby doświadczyć blasku światła, zwycięstwa Chrystusa nad złem i śmiercią. Płomień paschalnej świecy symbolizuje Chrystusa zmartwychwstałego. Za nim pragniemy iść przez każdą noc naszego życia. W ikonografii znajdujemy przepiękne przedstawienie zmartwychwstałego Chrystusa, Który zstępuje do otchłani. Symboliczne miejsce gromadzące wszystkich ludzi, którzy pomarli od stworzenia świata, aż do przyjścia Chrystusa oczekiwało nadejścia wybawcy. On, zwycięski Baranek, zstępuje ze sztandarem chwały do tego miejsca, w którym nie było nadziei, podaje rękę Adamowi, wyciąga go, a wraz z nim pociąga całą ludzkość ku niebu, otwierając dla wszystkich możliwość zbawienia, bramy raju.