Apostolstwo modlitwy

Globalizować braterstwo!

16/02/15 ks. Paweł Szpyrka SJ
Wydarzeniem, które zelektryzowało opinię publiczną był zamach przeprowadzony 7 stycznia w Paryżu. W wyniku ataku na redakcję „satyrycznego” pisma „Charlie Hebdo” zginęło 12 osób, a kilkanaście innych zostało poważnie rannych. Dwaj zamaskowani osobnicy wtargnęli do redakcji i powołując się na Allaha ogłosili, że przyszli pomścić proroka. Francuski tygodnik zamieszczał niewybredne żarty, a często ich celem była religia. Rozgorzała dyskusja o wolności słowa i wolności religijnej. Pojawił się w niej niepokojący wątek „prawa do bluźnierstwa” jako papierka lakmusowego wolności.