Apostolstwo modlitwy

Kontemplacja świata

15/02/15 ks. Paweł Szpyrka SJ
W zeszłym roku do rąk czytelników trafiła książka prof. Leszka Kołakowskiego, Jezus ośmieszony. Esej apologetyczny i sceptyczny. Francuski rękopis odnalazł się w papierach filozofa. Napisany w połowie lat 80-tych tekst, nie został ostatecznie zredagowany i przygotowany do publikacji. Zasadniczym tematem jest znaczenie Jezusa dla kultury. Interesuje go postać – nie tyle historyczna osoba Nauczyciela z Nazaretu, ani też Boska Osoba, Syna Bożego – ale ważna postać obecna w europejskiej kulturze wywierająca wpływ na ludzkie postawy.