Apostolstwo modlitwy

Kościół jest kobietą

16/02/15 ks. Paweł Szpyrka SJ
Święty Jan w Apokalipsie daje nam do rozważenia obraz Niewiasty walczącej ze smokiem i zwyciężającej. Niewiasty pełnej chwały, „otulonej słońcem, pod jej stopami księżyc, a na jej głowie wieniec z dwunastu gwiazd”. Niewiasty brzemiennej, krzyczącej, cierpiącej bóle i męczącej się, by urodzić. Starożytni komentatorzy widzieli w Niej wyobrażenie Kościoła. Dopiero później, na przełomie IV i V wieku zaczyna się upowszechniać interpretacja maryjna tego obrazu. Maryja jako figura Kościoła. Nie zmienia to jednak faktu, że Kościół jest kobietą. Oczywiście nie jako instytucja, lecz jako lud Boży, którego początkiem jest lud Izraela, wybrany, umiłowany i uświęcany przez Boga.