Apostolstwo modlitwy

Świadomość bycia obdarowanym

16/02/15 ks. Paweł Szpyrka SJ
Ojciec Święty przygotowuje od ponad roku encyklikę na temat ekologii. Ma być gotowa na początku lata. Wiadomo, że nie będzie poświęcona wyłącznie ochronie środowiska, zmianom klimatycznym i nadmiernej eksploatacji zasobów planety, ale poruszy również problem ubóstwa, głodu, konfliktów zbrojnych, skutków globalizacji i tzw. ekologii duchowej, czyli zanieczyszczenia, na jakie narażony jest człowiek, wynikającego z kryzysu wartości, obojętności wobec cierpienia innych oraz uleganiu chciwości. Szczególny nacisk papież zamierza położyć na temat ekologii człowieka.