Godzina święta

Pierwszy czwartek kwietnia

16/02/15 ks. Maciej K. Kubiak
Dzisiaj Wielki Czwartek. Adorujemy Chrystusa, który w Eucharystii pozostał z nami na zawsze. Adorujemy Chrystusa, który swoją krwią zgładził nasze winy. Adorujemy Chrystusa, który po spożyciu Ostatniej Wieczerzy modlił się w Ogrójcu. Adorujemy Chrystusa, którego opuścili wszyscy uczniowie. Adorujemy Chrystusa, który został pojmany i zaprowadzony na sąd. Adorujemy Chrystusa, który był ubiczowany i cierniem ukoronowany. Adorujemy Chrystusa, który został na śmierć skazany. Adorujemy Chrystusa, który wziął krzyż i umarł na nim dla naszego zbawienia.