Homilie okolicznościowe

Dać świadectwo (23 IV)

15/02/15 ks. Radosław Rychlik
Dziś przy Chrystusowym ołtarzu gromadzi nas postać św. Wojciecha. Dziękujemy dobremu Bogu za osobę głównego patrona Polski, który zasiał ziarno wiary na naszej ojczystej ziemi. Minęło ponad tysiąc lat od czasu, gdy pochodzący z Czech biskup kroczył po polskiej ziemi ze słowem Ewangelii. Od tego czasu powstało państwo polskie, przeminęły podziały dzielnicowe, Rzeczypospolita Dwojga Narodów przeżywała dni swej największej chwały i wstydliwego upadku, były ciemne lata zaborów, wojny światowe, szary czas komunizmu. Przyszedł czas na wolność i demokrację. Jednak przez wszystkie te wieki Kościół wskazywał na postać św. Wojciecha i jego przesłanie.