Homilie okolicznościowe

Małżonkowie odblaskiem Boga i Jego miłości (homilia ślubna)

15/02/15 ks. Kazimierz Siemieński
Patrząc dziś na was, widzimy obraz Boga, który odzwierciedla się w was, nadaje wam własne rysy i niezatarty charakter swojej miłości. Małżeństwo jest ikoną miłości Boga do nas. Wspaniały jest zamysł wpisany w sakrament małżeństwa. Z dwojga małżonków, Bóg tworzy jedną egzystencję, jedno ciało i pragnie, aby żyli w jedności i miłości, na wzór doskonałej jedności w Bogu, który jest komunią trzech osób. Podstawą jedności małżeńskiej jest żywa więź z Bogiem, na podobieństwo więzi Chrystusa z Kościołem.