Homilie okolicznościowe

Przyszedł do mnie anoioł... (25 III)

15/02/15 ks. Paweł Pacholak
Przyjąć życie to nie tylko zgodzić się na jego urodzenie, ale przede wszystkim stanąć na wysokości zadania i ogarnąć je miłością, uznać, że szczęście drugiego staje na równi z własnym szczęściem. A niekiedy domaga się ofiarowania swych praw, aby ten obok mógł „być”.