Pierwszy piątek

Trud pracy nad wnętrzem

16/02/15 ks. Andrzej Ziółkowski CM
W dzisiejszej ewangelii Chrystus poucza arcykapłanów i starszych ludu, a więc tych Żydów, którzy byli odpowiedzialni za interpretację tekstów natchnionych, prowadzenie ludzi do Boga. Przytacza im przypowieść o rolnikach, zadaniem których było pracować w winnicy. Nie tylko nie wykonali tego zadania, lecz uczynili wielkie zło.