Spotkanie wspólnoty różańcowej

O potrzebie zgodności między liturgią i życiem (na kwiecień)

15/02/15
Jeśli msza św., która jest uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania staje się dla tak wielu jedynie obrzędem zewnętrznym, praktyką czysto formalną, to znak, że modlitwa osobista tych ludzi zanikła. A przecież msza św. jest tajemnicą, i jako taka wymaga świadomego i żarliwego przyjęcia jej ze strony tych, którzy biorą w niej udział.