OD REDAKCJI

Od redakcji

17/12/14
„Duch Święty jest duszą Kościoła. On daje życie, rozbudza różne charyzmaty wzbogacające lud Boży, a przede wszystkim tworzy jedność wśród wierzących: z wielu tworzy jedno ciało – ciało Chrystusa. Całe życie i misja Kościoła zależy od Ducha Świętego; On dokonuje wszystkiego” – tak mówił Franciszek podczas Mszy Świętej odprawionej 29 listopada 2014 roku w Stambule. Przypominamy sobie te słowa na początku stycznia – miesiąca, w którym każdego roku przeżywamy tzw. Tydzień Ekumeniczny, czyli Oktawę Modlitw o Jedność Chrześcijan.
Modlitwie tej musi towarzyszyć świadomość, że to właśnie „Duch Święty – jak przypomniał Franciszek podczas pielgrzymki do Turcji – tworzy jedno ciało”. Rozwijając tę myśl biskup Rzymu dodał: „To prawda, że Duch Święty rozbudza różne charyzmaty w Kościele. Pozornie zdaje się to tworzyć nieład, ale w istocie, pod Jego kierownictwem, stanowi ogromne bogactwo, ponieważ Duch Święty jest Duchem jedności, która nie oznacza jednolitości. Tylko Duch Święty może wzbudzić różnorodność, wielość a jednocześnie dokonywać jedności. Kiedy to my chcemy tworzyć różnorodność i zamykamy się w naszych partykularyzmach i ekskluzywizmach, to wnosimy podział; a kiedy my chcemy tworzyć jedność, według naszych ludzkich planów, to w końcu doprowadzamy do ujednolicenia i homologacji. Jeśli natomiast pozwalamy się prowadzić Duchowi Świętemu, to bogactwo, różnorodność, odmienność nigdy nie stają się konfliktem, ponieważ On nas pobudza, by żyć różnorodnością w komunii Kościoła”.
Warto pamiętać o słowach Franciszka i przypominać je często – nie tylko między 18 a 25 stycznia – sobie i wszystkim wiernym. „Kościół i Kościoły są wezwane, by dać się prowadzić przez Ducha Świętego, przybierając postawę otwartości, gotowości uczenia się i posłuszeństwa. To On harmonizuje Kościół. Przychodzi mi na myśl to piękne powiedzenie świętego Bazylego Wielkiego: Ipse harmonia est, On sam jest harmonią”.
Układ kalendarza liturgicznego sprawił, że już w drugiej połowie lutego rozpoczniemy w tym roku Wielki Post, a wraz z nim gorzkie żale i drogi krzyżowe. Dla naszych czytelników przygotowaliśmy cykl kazań pasyjnych (dwa pierwsze już w tym wydaniu, a cztery pozostałe w „Bibliotece Kaznodziejskiej” nr 2/2015) oraz rozważania (dla dorosłych i dla dzieci), które można wykorzystać podczas nabożeństw drogi krzyżowej. Wydaliśmy je w osobnym zeszycie, by ułatwić korzystanie z nich. W grudniu uruchomiliśmy nową stroną internetową, która daje wiele atrakcyjnych możliwości, gdy chodzi o korzystanie z nowych treści. Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć na www.bkaznodziejska.pl.
Na początku nowego roku mamy też dla naszych czytelników i prenumeratorów niespodziankę. Wydawnictwo Copernicus Center Press wydało zbiór kazań ks. prof. Michała Hellera pt. „10.30 u Maksymiliana”. Omówienie książki wraz z ciekawymi radami dla kaznodziejów autorstwa Księdza Profesora, zawartymi we Wstępie do publikacji, możemy znaleźć w dziale „Omówienia – recenzje” (s. 218-220). Dla czytelników i prenumeratorów mamy w prezencie 2 egz. książki. Rozlosujemy je wśród tych osób, które do 10 stycznia 2015 roku prześlą mailowo (bkaznodziejska@ swietywojciech.pl) lub na adres redakcji (ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań) krótką odpowiedź na pytanie: Dlaczego korzystam z „Biblioteki Kaznodziejskiej”? Wydawnictwu Copernicus Center Press dziękujemy za przekazanie książek dla naszych czytelników.
„Jestem głęboko przekonany, że czy to kazanie, czy osobista medytacja powinny się opierać na pogłębionej teologii” – stwierdza we Wstępie do swojej książki ks. Heller. Dajmy się więc prowadzić Duchowi Świętemu i wraz z Nim szukajmy pogłębionej teologii. Niech naszą postawę charakteryzuje otwartość, gotowość uczenia się i posłuszeństwa, przez które nasza posługa słowa stanie się jeszcze bardziej owocna.
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.