1 niedziela Wielkiego Postu
Homilia do dzieci

Idąc przez życie, zostawiasz ślad

13/01/15 Danuta Szelejewska
Jeżeli wzywającym nas jest Pan Jezus, to powinniśmy jak najszybciej uczynić to, o co prosi. W taki właśnie sposób myślał żyjący w czasach Starego Testamentu sprawiedliwy Noe, którego doskonale znamy z wydarzenia biblijnego potopu. On pomaga nam zrozumieć Boże słowa: „Zawieram z wami przymierze (…).