Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł

2 niedziela po Narodzeniu Pańskim

18/12/14
Głośne wołanie proroka
18/12/14 Szymon Bojdo
Czym jest mądrość? Często zastanawiamy się jak postępować mądrze w życiu i jak nie popełniać różnych błędów. W dzisiejszym pierwszym czytaniu mądrość pokazana jest w sposób osobowy, chce zamieszkać wśród ludu Bożego. Jak sprawić, by było wśród nas więcej mądrości? Co robić, by nie postrzegać mądrości tylko jako zdobywania wiedzy, ale właśnie jako dar od Boga? Czy jest możliwe, by – jak głosi Syrach – mądrość zadomowiła się w naszym życiu społecznym? Czy jest możliwe, by także pośród nas zapuściła ona swoje korzenie?
Homilia do dorosłych
18/12/14 ks. Robert Bielawski
Rocznie ginie 170 tysięcy chrześcijan za wiarę w Jezusa Chrystusa; co 3 minuty ginie chrześcijanin; 200 milionów chrześcijan jest brutalnie prześladowanych; 350 milionów poddawanych różnym formom dyskryminacji. A my jak się zachowujemy? Czasami przebywasz w domu zastanawiając się czy pójść na niedzielną Eucharystię; siedząc przed telewizorem, przerzucając z nudów kolejne kanały, zastanawiasz się czy klęknąć do modlitwy; przechodząc ulicą obok księdza w koloratce, siostry lub brata zakonnego zastanawiasz się czy powiedzieć: Szczęść Boże.
Homilia do dorosłych
18/12/14 ks. Marcin Chudzik
Może się nam wydawać dziwne, że Jezus nie był poznany ani przyjęty przez synów Izraela, którzy czekali wiele pokoleń na Jego przyjście. W całym Starym Testamencie żyli w oczekiwaniu na przyjście Mesjasza. Jak to możliwe, że go nie poznali? Jak to możliwe, że On przyszedł do nich, a oni Go nie przyjęli jako Mesjasza?
Homilia do młodzieży
18/12/14 s. Urszula Kłusek SAC
„Na początku było Słowo…” – mówi nam dzisiejsza Ewangelia. Słowem nazwany jest Jezus, Syn Boży. Jest on Słowem Miłości, które wypowiedział Bóg do człowieka. Do każdego człowieka. Na początku był Jezus… wszystko przez Niego się stało… Wszystko!
Homilia do dzieci
29/12/14 bp Antoni Długosz
W dzisiejszej Ewangelii staje przed nami dwóch świadków: Jan Apostoł (obraz) najmłodszy z apostołów oraz Jan Chrzciciel (obraz) krewny Pana Jezusa. Pierwszy z nich nazywa Pana Jezusa „Słowem” – które jest Synem Bożym. Jezus – Słowo przychodzi na ziemię, staje się człowiekiem, by rozwiązywać trudne chwile naszego życia. Jeśli przyjmiemy Jezusa za przewodnika naszego życia – staniemy się Bożymi dziećmi – Jego braćmi i siostrami. Także św. Paweł (obraz) przypomina, że dzięki Jezusowi, którego posyła do nas Bóg Ojciec, stajemy się Bożymi dziećmi. Jan Chrzciciel potwierdza, że Pan Jezus jest Bogiem, od którego otrzymujemy sprawdzony przepis na życie, dzięki któremu stajemy się rodziną Jezusa.