2 niedziela po Narodzeniu Pańskim
Homilia do dorosłych

A swoi Go nie przyjęli

18/12/14 ks. Marcin Chudzik
Może się nam wydawać dziwne, że Jezus nie był poznany ani przyjęty przez synów Izraela, którzy czekali wiele pokoleń na Jego przyjście. W całym Starym Testamencie żyli w oczekiwaniu na przyjście Mesjasza. Jak to możliwe, że go nie poznali? Jak to możliwe, że On przyszedł do nich, a oni Go nie przyjęli jako Mesjasza?