2 niedziela po Narodzeniu Pańskim
Homilia do dorosłych

Być radykalnym

18/12/14 ks. Robert Bielawski
Rocznie ginie 170 tysięcy chrześcijan za wiarę w Jezusa Chrystusa; co 3 minuty ginie chrześcijanin; 200 milionów chrześcijan jest brutalnie prześladowanych; 350 milionów poddawanych różnym formom dyskryminacji. A my jak się zachowujemy? Czasami przebywasz w domu zastanawiając się czy pójść na niedzielną Eucharystię; siedząc przed telewizorem, przerzucając z nudów kolejne kanały, zastanawiasz się czy klęknąć do modlitwy; przechodząc ulicą obok księdza w koloratce, siostry lub brata zakonnego zastanawiasz się czy powiedzieć: Szczęść Boże.