Polecamy

3 niedziela okresu zwykłego

05/01/15
Konkret
05/01/15 Patryk Jakubowski
Chciałbym, aby kaznodzieja wyjaśnił słuchaczom, jakie wsparcie może zaoferować Kościół wiernym, którzy nie potrafią się nawrócić?
Homilia do dorosłych
05/01/15 o. Bartłomiej Kupś CSSp
Każdy czas jest odpowiedni, by zacząć chodzić za Panem, Jego ścieżkami. On na to czeka. W dzisiejszej Ewangelii mówi wyraźnie: Pójdź za mną! Dzisiaj – nie jutro, za tydzień albo przed śmiercią. Natychmiast! Wzorem są dla nas apostołowie. Oni natychmiast zostawili sieci poszli za Panem.
Homilia do dorosłych
13/01/15 ks. Paweł Pacholak
W karnawałowym czasie, w tym roku tak krótkim, dość smutno brzmi orędzie św. Pawła: Przemija bowiem postać tego świata – wizja czasów, którą Apostoł Paweł rysuje w Liście do Koryntian, trąci pesymizmem, przemijanie budzi skojarzenie z przegraną – oto bowiem podejmowane wysiłki, aby żyć jak najlepiej, okazują się nieużyteczne – czas jest krótki i nic na to się nie poradzi: Przemija postać tego świata.
Homilia do młodzieży
13/01/15 ks. Maciej Przybylak
Będąc uczniem czy studentem, mamy do czynienia czasami z „laniem wody” czy to z naszej strony czy ze strony prowadzącego nauczyciela. I w jednym i w drugim przypadku jest to oznaka nieprzygotowania. Jeśli nic nie umiem, to piszę czy mówię, co mi „ślina na język przyniesie”.
Homilia do dzieci
13/01/15 Monika Zuber
Kiedy ryby pływają w wodzie, są szczęśliwe, są na swoim właściwym miejscu. Ale nie każdy w wodzie czuje się jak ryba… Gdy Jezus powoływał swoich uczniów, powiedział im: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. Gdy słyszę te słowa, już mam przed oczyma ludzi, którzy powinni zostać wyłowieni. Widzę, że może są zmęczeni, że toną, że potrzebują wyłowienia. Skąd apostołowie mieli wyławiać ludzi? Gdzie i w czym pływają ci ludzie? Czy na pewno w wodzie? A może gdzieś indziej?