3 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Ryzyk – fizyk!

05/01/15 o. Bartłomiej Kupś CSSp
Każdy czas jest odpowiedni, by zacząć chodzić za Panem, Jego ścieżkami. On na to czeka. W dzisiejszej Ewangelii mówi wyraźnie: Pójdź za mną! Dzisiaj – nie jutro, za tydzień albo przed śmiercią. Natychmiast! Wzorem są dla nas apostołowie. Oni natychmiast zostawili sieci poszli za Panem.