3 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

W parze z Jezusem

13/01/15 ks. Paweł Pacholak
W karnawałowym czasie, w tym roku tak krótkim, dość smutno brzmi orędzie św. Pawła: Przemija bowiem postać tego świata – wizja czasów, którą Apostoł Paweł rysuje w Liście do Koryntian, trąci pesymizmem, przemijanie budzi skojarzenie z przegraną – oto bowiem podejmowane wysiłki, aby żyć jak najlepiej, okazują się nieużyteczne – czas jest krótki i nic na to się nie poradzi: Przemija postać tego świata.