Polecamy
Ekumenia żyje nadzieją. Medytacje ekumeniczne
o. prof. Wacław Hryniewicz
KSIĄŻKA
39,90 zł 1,00 zł
4 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Chrystus jest większy

13/01/15 ks. Jarosław Czyżewski
Opisane w Ewangelii wydarzenia z Kafarnaum jasno dowodzą, kto jest Panem życia i śmierci, kto ma prawdziwą moc. To Jezus Chrystus jest Panem wszelkiego stworzenia – tego widzialnego i niewidzialnego, zatem ma władzę także nad złymi duchami. Święty Jan Paweł II, nawiązując do II Soboru Watykańskiego, powiedział: „Chrystus został ukrzyżowany i zmartwychwstał, by złamać potęgę osobowego Zła, byśmy według zamysłu Bożego doznali przemiany i doszli do pełni doskonałości”.