5 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Jezus bojownik

19/01/15 ks. Jacek Kacprzak
Od samego początku swojej publicznej działalności Jezus staje na pozycji kogoś, kto ma pokonać złego ducha. Najpierw sam jest kuszony przez szatana na pustyni. Wśród czterech pierwszych słów, jakie wypowiada w Ewangelii św. Marka, znajduje się wezwanie do nawrócenia, a zatem do odejścia od diabła i powrotu do Boga. Także pierwszy znak dokonany przez Nauczyciela z Nazaretu jest wyrzuceniem ducha nieczystego z opętanego w synagodze w Kafarnaum. Można powiedzieć, że od samego początku Jezus wchodzi z szatanem na wojenną ścieżkę. Dla współczesnych Mu ludzi Jezus jest zupełnie zwykłym człowiekiem, cieślą z Nazaretu. Potem odkrywają w Nim nauczyciela mocnego w słowie. Ale dopiero zły duch przemawiający przez opętanych przyznaje, że ten człowiek jest Świętym Boga i ma moc zniszczyć dzieło szatana (por. Mk 1,23-28).