Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
5 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Królestwo jest w nas

19/01/15 s. Noela Wojtatowicz CSFN
Czy bywacie dumni ze swoich osiągnięć? Pragniemy być ludźmi sukcesu, chcemy być zamożni, zdrowi, piękni, wykształceni. Bo czyż te pragnienia nie są wspólne ludziom wszystkich epok? Jaka byłaby moja i twoja postawa wobec faktu utraty wszystkich tych dóbr? Czy nie przypominałaby pełnego pretensji monologu biblijnego Hioba?