5 niedziela okresu zwykłego

Sugestie programowe

19/01/15
Zdecydowane trwanie
„Na siłę” nie można nikogo zainteresować uniwersalnymi wartościami: dobrem, prawdą i pięknem. Zdobywa się je najczęściej przykładem swego życia. Nic więc dziwnego, że istnieje jakiś nikły procent ludzi, którzy wprawdzie te wartości znają, ale mimo to wpadają w szpony złego ducha. To trudna kwestia zainteresowania się sprawami szatana, który będzie działał aż do paruzji. Zdecydowane trwanie przy Jezusie sprawia, że w Nim zwyciężamy naszego odwiecznego wroga – diabła. Zdecydowane trwanie na modlitwie sprawi, że będziemy silni Chrystusową mocą.
Po wyjściu z synagogi, w której Jezus uwolnił człowieka od wpływu złego ducha, Pan wraz z Jakubem i Janem przyszli do domu teściowej Szymona, która leżała w gorączce. Ją także Jezus uzdrowił. Wieczorem natomiast przed domem Szymona zgromadzili się wszyscy chorzy i opętani. Oni także zostali uzdrowieni i uwolnieni od wpływów złego ducha. Jezus uzdrawia i modli się do Ojca – i to jest Jego zwycięstwo nad złym duchem.
„Jeśli więc i Jezus modlił się – a nie na darmo się modlił, ponieważ przez modlitwę osiągnął to, o co prosił, a czego bez modlitwy może by nie otrzymał – któż z nas będzie zaniedbywał modlitwę?
Marek nas poucza: «Jezus nad ranem wstał, wyszedł i udał się na miejsce samotne, i tam się modlił». Łukasz też dodaje: «Gdy Jezus przebywał w pewnym miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: – Panie, naucz nas modlić się». (…) Zawsze będzie wysłuchany ten, kto zawsze się modli” (Orygenes).

„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.