5 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza

19/01/15 Maria M. Lewicka
Przyznam szczerze, że mam kłopot ze zrozumieniem dzisiejszego Listu do Koryntian. Paweł nie głosi Ewangelii z własnej woli? A więc pod przymusem? Dlaczego więc jest niezależny od nikogo? Co to znaczy, że nie korzysta z praw jakie daje Ewangelia? I dlaczego jej głoszenie nie jest powodem do chluby?