5 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

W jaki sposób Bóg chce pomóc człowiekowi

19/01/15 ks. Mariusz Pohl
Dla Jezusa nie było rozdźwięku między kultem, czyli oddawaniem Bogu chwały w synagodze, a codziennym życiem, czyli mozolnym zmaganiem się ze swoimi słabościami i realizowaniem swego powołania. Bóg jest obecny i bliski człowiekowi i w jednym, i w drugim. Prosto z nabożeństwa Jezus poszedł do domu Szymona i niejako z marszu, jakby od niechcenia uzdrowił teściową Szymona. Było to tak naturalne i bezpretensjonalne, jak spełnienie drobnej przysługi, o którą ktoś mimochodem poprosił. Szymon opowiedział Jezusowi o problemie, a On go po prostu rozwiązał.